De Rode Ridder Wiki
Advertisement
Deze pagina is onder bewerking De Rode Ridder's zwaard staat in dienst.

Deze pagina is onder bewerking.

JohanPromo Dit artikel heeft foto's
Foto(s) nodig: niet specifiek
Je foto's hier uploaden and klikt op het artikel doe hier op te drukken.
JohanPromo


Johan Ring Merlijn
Johan


Biografie[]

Eerder leven[]

Op avontuur[]

Wanneer Johan op pad is, ontmoet hij een gewonde man genaamd Reyhold. Johan laat Reyhold achter in Kasteel Eikendale en ontmoet de kasteelvrouw, Sieglinde van Eikendale. Op mysterieuze wijze verschijnt Het Gebroken Zwaard, terwijl Reyhold geschrokken is[1].

Wanneer Johan en Sieglinde op pad zijn, doet Sieglinde's paard vreemd. Johan weet dat dit gedaan wordt door een stalmeester, die door Reyhold's kasteelbewaker in het kasteel wordt vermoord. Johan vermoord Reyhold's kasteelbewaker en dus wordt de eerste moord gepleegd door Johan in het kasteel[1].

Ontmoeting met Reyhold[]

Reyhold 111
Reyhold, Johans eerste vijand

Toen Johan op pad ging, zag hij een man op de grond liggen in het bos. Toen Johan opkeek, zag hij Het Gebroken Zwaard. Later bracht Johan Reyhold naar Kasteel Eikendale. In kasteel Eikendale sprak Johan met Sieglinde van Eikendale. Sieglinde was alleen in het kasteel, omdat haar man, Mathis van Eikendale op pad ging. Johan en Sieglinde hoorde geschreeuw in Reyhold's kamer, die het Gebroken Zwaard had gezien[1].

De ondergang van Reyhold[]

Blue Glass Arrow Hoofd artikel: Gevecht met Reyhold

Ontmoeting met Erwin, Erik en Kurt[]

De opleiding van Erwin, Erik en Kurt[]

Gevecht bij De Reigershoeve[]

Gevecht met Baldur[]

Blue Glass Arrow Hoofd artikel: Gevecht met Baldur
Johan x Baldur
Johan vermoord Baldur.


De Gouden Sporen[]

Na de dood van Baldur gaf Johan de gouden sporen aan Erwin. Wulf was ook present bij de graven van Kurt en Erik samen met Johan, Erwin en Veerle. Erwin zei tegen Veerle dat hij de gouden sporen nog niet waardig kon dragen. Erwin vond dat hij dit pas later kon doen[2].

Ontmoeting met de Kamroen broers[]

Johan begon zijn tocht met zijn paard, maar Johans paard struikelde. Johan zag een Noorman en achtervolgde hem. De Noorman struikelde en lag bewusteloos. Johan zag daarna een reuzenhagedis en stak deze dodelijk neer. Hierna zag Johan "Het Veenspook". Johan kreeg toen een steen tegen zijn hoofd gesmeten, waarschijnlijk door de Noorman die eerder bewusteloos was[3].

De ontvoeringen van Ulrich en Gunnar van Kamroen[]

Het binnenvallen van Siegmund en Rolf van Kamroen[]

Johan x Siegmund van Kamroen
Johan steekt Siegmund van Kamroen neer, om zo de dood van Helmund van Valkensteen te wreken.

Nadat Johan was ontsnapt aan Siegmund en Rolf van Kamroen, waren de broers op weg naar Kasteel Valkensteen. Als een afleiding gebruikte Siegmund een ton waardoor de vikingen vastzaten. Doordat de Noormannen vastzaten, gingen Rolf en Siegmund op weg naar Hiordis van Valkensteen voordat de Noormannen zich bevrijdde. Dokus had rond dezelfde tijd Johan bevrijd. Hiordis vond Rolf en Siegmund lafaards, aangezien ze haar wilde ombrengen, maar Johan stapte op tijd in en begon met hun een gevecht. Tijdens het gevecht stak Johan Rolf in de arm neer, die van Siegmund Gunnar en Ulrich moest bevrijden. Toen Rolf wegging, hielp Hiordis Johan en Johan pakte zijn zwaard. Johan hield Siegmund tegen, maar Siegmund wilde Hiordis neersteken met zijn zwaard. Johan maakte hiervan gebruik en stak Siegmund van Kamroen fataal neer[3].

Ontmoeting met Thibalt, de kapitein[]

Johan wordt kapitein[]

Aankomst in Bagdad en vrijheid[]

Samenwerking met Omar[]

Zoektocht naar de Parel[]

De dood van Omar[]

Het eerste toernooi[]

Het tweede toernooi[]

De val van Diedrich van Bokkensteen[]

Gevecht met Jayavar[]

Johan x Jayavar
Johan steekt Jayavar dodelijk neer.
Blue Glass Arrow Hoofd artikel: Gevecht met Jayavar

Nadat Jayavar ontsnapte, ging hij naar Yasodo toe en zei dat Johan een verrader was. Jayavar ging in een gevecht met Johan, maar Johan was sneller en stak Jayavar fataal neer met zijn zwaard. Hierna ontsnapte Johan van Yasodo[4].

Gevecht in Angkor[]

Het plan van Thoran[]

Johan x Thoran
Johan vermoord Thoran, net voordat hij Hilde ne Gawein wil aanvallen

Nadat iedereen op hun hoede en gekeken hadden over een geen geheime gang zich in het kasteel bevond, werd Kunar neergeslagen en later ook Reynold. Toen Johan verder keek, bleek het dat Hilde en Gawijn vast waren gezet door Thoran. Nabor, ook wel bekend als Rolf van Herzele, wat niet zijn echte naam was, bleek de persoon te zijn die Thoran had geholpen. Door een afleiding van Reynold kon Hilde vluchten. Nabor ging met Johan in een gevecht, maar Thoran probeerde met zijn sikkel op Johan te mikken, maar mislukte hierin en zijn broer Nabor stierf. Thoran probeerde nog Hilde en Gawijn om te brengen, maar werd fataal neergestoken door Johan[5].

Ontmoeting met Ivar en Gwenda[]

De ontdekking in Moerdal[]

Johan x Ivar
Johan steekt Ivar neer, voordat hij dit wil doen bij Johan.

Na de dood van Gwenda vond Johan een grot, waarin Ivar zich bevond. Toen Johan zijn zwaard tegen Ivar aanhield, deed Ivar uitleggen dat hij en Gwenda werkte voor de Graaf van Moerdal en hun verantwoordelijk waren voor de Draak van Moerdal. Toen twee werkers van Ivar aankwamen, probeerde Ivar Johan neer te steken, maar Johan was sneller en stak Ivar neer voordat hij dit deed bij Johan. Daarna stak Johan de twee werkers van Ivar dodelijk neer. Johan hakte hierna een stuk af van de Draak van Moerdal[6].

De ondergang van De Graaf van Moerdal en de Draak[]

Nadat Johan was ontsnapt van Ivar's grot, ging Johan naar De Graaf van Moerdal's kasteel. Johan ging eerst in het kasteel zijn vriend Koenraad bevrijden. Dit lukte echter, maar al snel kwam de beul naar Koenraad toe om hem weg te brengen en eventueel om te brengen. Dit mislukte echter en Johan stak De Graaf van Moerdal's beul neer met zijn zwaard[6].

De Graaf van Moerdal wachtte echter op de beul, maar Johan en Koenraad verschenen ten tonele. Koenraad stak de Kapitein neer en was zo dus bevrijd van hem. Johan echter achtervolgde de Graaf van Moerdal op de trappen. Johan was later met de Graaf bij een reling. Johan sloeg met zijn zwaard, maar de Graaf week waardoor hij naar achter viel, dood op de grond[6].

Johan liet later echter de Draak zien en de Draak werd voorgoed vernietigd. Hierdoor waren de bewoners eindelijk veilig van de samenzwering. Koenraad en Wanda konden hierdoor veilig de straten inlopen en werden niet meer gezien als de vijanden als voorheen[6].

De verrader[]

Gevecht met Maarten Halvoet[]

Gevecht met Kurt[]

Aanval van de Hongaren[]

De eerste brandstichting[]

De tweede brandstichting[]

De echte vader van Greetje[]

Het gevecht met Klaus[]

Blue Glass Arrow Hoofd artikel: Gevecht met Klaus
Klaus dood
Johan steekt Klaus dodelijk neer met zijn zwaard.

Nadat Greetje erachter dat haar vader, Molter was overleden, verscheen Klaus ten tonele. Klaus was de moordenaar van Molter en de nieuwe eigenaar van de mantel. Deze had hij kunnen overnemen doordat hij Molter had omgebracht. Johan ontmoette Klaus beneden en begon een kort zwaard gevecht met hem. Johan was echter sterker en stak Klaus fataal neer met zijn zwaard.

Het gevecht met Balors mannen[]

Het gevecht met Balor[]

De ondergang van Etain[]

Het gevecht met De Zeven[]

Blue Glass Arrow Hoofd artikel: Gevecht met De Zeven
Johan x de Zeven lid 2 - 3
Johan tegen Garwin na het ombrengen van 2 leden van De Zeven.

Het gevecht met De Zeven begon Johan toen hij een afspraak had gemaakt met hun op een plek waar Johan zou afspreken met Garwin. Johan, niet wetende dat Garwin de leider was van De Zeven, liet zijn eigen zien en bevestigde tegen Johan dat hij de leider was van De Zeven[7].

Johan, geschokt door het verraad, daagde De Zeven uit tot een duel. Johan had het eerste lid van De Zeven omgebracht. Johan gebruikte zijn schild om nog twee leden om te brengen. Garwin was boos en zei tegen Johan dat ze hem zouden ombrengen. Johan bracht hierna een vierde lid of Garwin om het leven[7].

De ondergang van Verdal[]

Op tocht met Gorling[]

Het gevecht met Gorling[]

Werk als ridder van De Ronde Tafel[]

Het verraad van Modred[]

Het gevecht met de Heer van Brokland[]

Het einde van Modred[]

Het gevecht met Harald[]

Johan x Harald
Johan nadat hij Harald had omgebracht.
Blue Glass Arrow Hoofd artikel: Gevecht met Harald

Onverwacht wil Johan dat Harald met hem in een tweekamp vecht. Om zijn gezicht niet te verliezen voor zijn mannen, heeft Harald geen enkele keus dan dit gevecht aan te nemen. In de nacht graaft hij uit voorzorg nog enkele valkuilen om Johan te laten struikelen. Ook zal hij een schild gebruiken terwijl Johan alleen zijn zwaard bij zich heeft. De volgende dag beginnen de twee mannen met hun gevecht. Na een hard gevecht laat Harald Johan inderdaad struikelen, maar die schopt hem zijn eigen schild tegen de kin. Opnieuw valt Harald aan en raakt dodelijk getroffen. Hierna zakt Harald dood voor Johans voeten neer[8].

Gevecht met Kian[]

Het gevecht met Hakuwa[]

Johan x Hakuwa
Johan steekt Hakuwa dood neer met zijn zwaard.
Blue Glass Arrow Hoofd artikel: Gevecht met Hakuwa

Hakuwa kan niet verhinderen dat Johan het zwaard in handen krijgt en probeert naar het water te vluchten. Johan is sneller en dood hem. De stervende Hakuwa zinkt hierna weg in het water[9].

Op de vlucht[]

Ontmoeting met Gorkwin[]

De ondergang van Gorkwin[]

Johan x Gorkwin
Johan steekt Gorkwin dood neer met zijn zwaard.

Nadat Johan meerdere ridders van Gorkwin had omgebracht, verscheen Gorkwin zelf ten tonele. Toen Gorkwin naar Johan toe kwam, stak Johan hem snel neer.

Ontmoeting met Bahaal[]

De dood van Bahaal en Koning Arthur[]

Het einde van Koning Arthur[]

Arthur dood
Johan en Lancelot staan bij Koning Arthur's dode lijf.

Na de dood van koning Arthur traden Johan en Lancelot in de voetsporen van koning Arthur om zo de dromen van koning Arthur waar te maken. Johan en Lancelot gingen hierna samen op pad, nieuwe avonturen tegemoet.

Slachtoffers[]

Verwijzingen en notities[]

Advertisement