De Rode Ridder Wiki
Advertisement
Kurt
Kurt 001
Naam Kurt
Status Overleden
Wereld De Aarde
Uiterlijk
Ras Mens
Geslacht Man
Haarkleur Zwart
Biografie
Familie Onbekend
Werk/beroep Werknemer van een toneelgroep
Gestorven op Onbekend
Gestorven in Bossen
Doodsoorzaak Neergestoken met een zwaard
door Johan van Horst
Slachtoffers
Direct 2[1]
Indirect Geen
Monsters Geen
Dieren Geen
In de stripreeks
Stripreeks De Rode Ridder
Ontwerper Karel Biddeloo
Eerst gezien Met Masker en Zwaard
Laatst gezien Met Masker en Zwaard
Verschijningen 1

Kurt was een vijand die werkte voor Wilhelm.

Biografie[]

Eerder leven[]

Kurt begon ergens in zijn leven te werken voor Wilhelm's toneelgroep. Kurt werd ook deel van samenzwering van Wilhelm. Kurt werd een nar en goochelaar[2].

Ontmoeting met Johan van Horst[]

Kurt was voor het eerste te zien toen Balor en Heinz hem brachten naar Wilhelms kamp. Kurt was erbij toen Johan deel werd van Wilhelms toneelgroep. Kurt en Johan waren daarna te zien toen ze de muzikale begeleiding deden, terwijl Hannelore en Balor hun opdracht op het toneel deden uitvoeren. Balor deed een draad om Hannelore en Heinz "stak" doorgemaaid neer. Balor als De Duivel had zijn prooi in zijn armen. Wilhelm was blij met het resultaat van zijn groep[2].

Kurt was later te zien toen hij een mes naar Johan stak, maar mistte het doel. Kurt was de persoon die tegen Wilhelm zei dat Johan Balor achtervolgde. Toen Johan eraan kwam, vroeg hij aan Kurt om zichzelf te verbergen. Kurt verstopte zichzelf later onder een tafeltje. Kurt was later te zien in de stad. Kurt klom op de toneelwagen zodat Johan hem niet zou zien[2].

Toen Johan later werd beschuldigd van het stelen van Rosemaries ring ging Johan op de vlucht. Johan vermoordde 3 soldeniers en 2 gasten. Toen Johan het lukte om op de trappen te komen, deed Kurt een blok tegen zijn hoofd gooien, waardoor hij bewusteloos was. Hierdoor werd Johan opgepakt[2].

Nadat Johan was opgepakt, ging Rosemarie naar haar kamer toe. Hier wachtte Kurt op haar en gebruikte een middel waardoor ze bewusteloos was. Balor kwam met zijn boot aanzetten, maar een soldenier hoorde dit en vroeg wat hij deed. Kurt nam zijn kans en gebruikte een tweede mes waardoor de soldenier stierf. Hierdoor verloren Balor en Kurt tijd. Kurt gebruikte een touw waardoor Rosemarie naar beneden te brengen. Kurt klom daarna snel naar beneden toe, zodat Balor snel op zijn plek was en niemand af zou vragen waar hij was geweest[2].

Dood[]

Johan x Kurt 2
Johan steekt Kurt neer met zijn zwaard.

Hannelore was te zien toen ze vroeg om losgeld aan de graaf, zodat zijn dochter Rosemarie vrij kon komen. Johan besloot om stenen mee te nemen. Ook was Kurt gezonden voor op het losgeld te letten dacht hij aan zijn eigen en wilde het "goud" voor zichzelf houden. Toen Hannelore Kurt voorbij was, gebruikte Kurt zijn slinger en gebruikte een keisteen waardoor Hannelore was aangevallen[2].

Hannelore zei dat het "de dwerg" was en stierf. Hierdoor ging Johan achter Kurt aan. Kurt zag Johan en ging de bossen in. Johan gaf zijn paard de sporen. Kurt klom op een tak en ging een boom in. Kurt haalde een net uit zijn tas en gooide het op Johan. Kurt gebruikte daarna een steen in zijn slinger. Voordat Kurt wilde aanvallen, gebruikte Johan zijn zwaard en stak Kurt dodelijk neer[2].

Na zijn dood[]

Door Kurts dood viel Johans plan in duigen. Hierna vond Johan Wilhelm en arresteerde later Balor en Heinz. Johan bracht Balor en Heinz hierna naar de Graaf[2].

Verschijningen[]

Stripreeks[]

Naam betekenis[]

 • Kurt is een Duitse jongensnaam en betekent "wijs", "onverschrokken" en "raadsman".

Persoonlijkheid[]

Kurt behoorde tot een vast lid van Wilhelm's toneelgroep en was loyaal tegen Wilhelm. Ook al was hij dit en behoorde tot De Slechte Kant, koos hij voor zijn eigen en vermoorde Hannelore zodat het goud voor zichzelf was.

Kracht en sterkte[]

Kurt gebruikte zijn sterkte nauwelijks. Kurt maakte gebruikt van zijn kracht om te bukken onder een tafeltje zodat Johan niet kon zien dat hij bij Wilhelm was.

Wetenswaardigheden[]

 • Kurt is de enige persoon in de toneelgroep wiens familie niet is bevestigt gedurende de stripreeks (Hannelore, Balor en Heinz waren de kinderen van Wilhelm en de familie van Johan van Horst zou pas jaren later aanbod komen in de stripreeks).
 • Kurt is de tweede persoon omgebracht door Johan die behoorde tot een toneelgroep. De ander is Ivar.
 • Kurt was in het begin de persoon met kortste naam die vermoord was door Johan van Horst. Kurt deelde later deze titel met Kurt uit De Zilveren Adelaar, Kian uit De Kroon van Deirdre, Rolf uit De Weerwolf en Ivar uit De Draak van Moerdal. De titel kwam tot een eind toen Johan Hor ombracht in De Monsterman. Hor deelt nu deze titel met Hul uit Het Offer.
 • Na Kurts dood pakte Johan zijn zwaard uit zijn lijf. Kurt is één van de weinige personages waarbij dit gebeurt.
 • Kurt was de enige slechte persoon omgebracht door Johan in Met Masker en Zwaard.
 • Ondanks dat Johans plan in duigen viel doordat hij Kurt ombracht, had Johan Kurt vermoord omdat hij Hannelore had omgebracht, een lid van de toneelgroep die niet kon weggaan bij de toneelgroep vanwege haar broers en ook doordat zij behoorde tot de vrouwen van De Rode Ridder.
 • Kurt had Hannelore omgebracht met een steen, omdat hij dacht dat Hannelore goud bij haar had en wilde het voor zichzelf houden. Ironisch genoeg had Hannelore zelf stenen bij en geen goud, waardoor Hannelore voor niets gestorven zou zijn.
 • Kurt was de enige persoon uit Met Masker en Zwaard die vermoord was door Johan, maar die niet stierf in het kasteel van de Graaf.
  • Kurt, hoe dan ook, was samen met Balor in het kasteel binnen gedrongen. Dit wist alleen Ewald, maar hij stierf door Kurt. Daardoor is Balor de enige levende persoon (mogelijk met Heinz) die wist dat Kurt in het kasteel was binnen gedrongen.
 • Beide slachtoffers van Kurt hebben een andere naam in Le Chevalier Rouge, de Franse editie van De Rode Ridder stripreeks. Hannelore heet Anne-Lise en Ewald heet Erwin in het album.

Achter de schermen[]

 • Kurt was bedacht, geschreven en getekend door Karel Biddeloo in het album Met Masker en Zwaard uit 1971.

Verwijzingen en notities[]

Zie ook[]

DRR
De Rode Ridder Wiki heeft een collectie van foto's die te maken hebben met Kurt (Met Masker en Zwaard).
Advertisement