Wikia


Update Dit artikel of sectie is genomineerd voor een update
Het volgende moet specifiek worden upgedate:Bronnen + Achter de schermen.
Je kan De Rode Ridder Wiki helpen bij: updating it.
Update
JohanPromo De Rode Ridder's zwaard staat in dienst.

Deze pagina is onder bewerking.

"Dit is Malfrat de Wrange, jullie heer en meester."
Saxan over zijn baas, Malfrat de Wrange na de dood van Lord Landwin en het overnemen van Landwins leen[src]
Malfrat de Wrange
Malfrat Hellemond
Naam Malfrat de Wrange
Bijnaam Malfrat de Walgelijke[1]
Status Overleden
Wereld De Aarde
Uiterlijk
Ras Mens
Geslacht Man
Haarkleur Grijs
Biografie
Geboren op Onbekend
Geboren in Onbekend
Geliefde(s) Geen
Familie Onbekend
Werk/beroep Roverhoofdman
Voormalige onofficiële leenman
Voormalige leider van een groep
Lid van Bahaal's groep
Doodsoorzaak Neergevallen op een puntige tak door Johan van Horst*
Ontploft door Allis's vuurexplosie*
Slachtoffers
Direct 9
Indirect Onbekend
Monsters Geen
Dieren 1
In de stripreeks
Stripreeks De Rode Ridder
Ontwerper Marc Legendre
Eerst gezien De Uitverkorene
Laatst gezien De Razende Magiër
Verschijningen 10
Luxe edities 20

Malfrat de Wrange is een hoofdpersonage tijdens De Uitverkorene cyclus. Na zijn dood in De Onmogelijke Opdracht keerde hij terug in De Hellehond, dit keer als afgezant van Bahaal, die hem weer tot leven had gewekt.

Biografie

Eerder leven

Maltrat de Wrange was de aanvoerder van een kleine groep. Buiten zijn krijgers om had hij ook de tovenaar Branhucar bij zich. Malfrat mocht Branhucar niet, maar duldde hem omdat de tovenaar hem met magie beschermde[2].

In het dorp

De bende wilde zich vestigen in de leen van Lord Landwin. Malfrat en zijn handlangers hadden Landwin vermoord, en zijn hoofd in een zak gestopt. Daarna ging Malfrat met zijn groep naar het eerste gehucht in de omgeving. Het was het dorp waar onder andere Torn, Oonagh en Knut leefden, maar ook Allis woonde in de omgeving. Malfrat verkondigde dat hij de nieuwe heerser was van het gebied. Toen de dorpsbewoners vragen stelden, liet Malfrat hen het hoofd van Landwin zien[2].

Op dat moment verscheen Allis in het dorp, samen met Knut. Plotseling kreeg Malfrat het erg koud. Allis daagde Malfrat uit, waarop Malfrat woedend werd. Hij zou zich door niemand op zijn kop laten schijten. Toen poepte de vogel van Allis plotseling van achteren op zijn helm. Malfrat stuurde Saxan om Allis te pakken te krijgen, maar Allis ontsnapte. Zijn mannen doorzochten het dorp maar vonden het meisje nergens. Hierop greep Malfrat Oonagh en trok haar bij zich op zijn paard. Torn wilde ingrijpen, toen Saxan hem neersloeg. Hierna stak Malfrat een huis in brand met een fakkel en ging met zijn handlangers terug naar het kasteel van Landwin. Voordat hij ging liet hij nog weten dat als de dorpsbewoners Allis niet zouden straffen, hij ze als medeplichtigen zou zien. En dus ook zo zou behandelen[2].

Terug in het kasteel

De groep keerde terug naar het kasteel. Het koude gevoel bleef echter bij Malfrat, zodat hij de haard aan liet maken. Maar ook dat werkte niet. Malfrat riep Branhucar ter hulp. Branhucar liet hem zijn drinkbeker in het vuur werpen. Uit het vuur verscheen een soort Demon of Draak. Het wezen viel Malfrat aan en hij doodde het. Branhucar bemerkte dat dit niet zijn vijand was, maar enkel een waanbeeld. Zijn echte vijand werd door het monster genoemd. Branhucar had de naam Allis verstaan. Malfrat wist nog goed wie Allis was, maar wilde haar zo snel mogelijk opruimen. Intussen probeerde Malfrat zich tijdens zijn seks met Oonagh op te warmen. Maar de kou bleef hem dwarszitten[2].

Jacht op Allis

Een dienaar bracht Malfrat twee bekers wijn. Malfrat nam de beker aan en gaf de andere aan Oonagh. In de bekers zat een elixir gemaakt door Branhucar. De drank zorgde ervoor dat Malfrat en Oonagh niet genoeg van elkaar konden krijgen. Zo voelde Malfrat de kou minder. Kort daarna namen Malfrat en Saxan deel aan een magisch ritueel van Branhucar. De tovenaar sneed een vleermuis open en bekeek de toekomst in de ingewanden van het beest. Het bleef belangrijk om Allis zo snel mogelijk op te sporen. Allis werd op dat moment echter beschermd door een onbekende, een ridder, een Rode Ridder. Saxan wilde de ridder doden, maar Oonagh zei dat de ridder mogelijk lid van een grote groep was. Daarom wilde Malfrat Allis ontvoeren. Zo zou hij de ridder onder dwang voor zich kunnen laten werken. Samen met Sinis ging Saxan op zoek naar Johan en Allis[2].

Ontmoeting met Johan van Horst

Malfrat en Allis
Allis werd gevangen genomen door Malfrat de Wrange.

Later brachten Saxan en Sinis Allis met zich mee terug naar het kasteel. Malfrat zou later Johan ontmoeten. De ridder was hen immers gevolgd. Malfrat wilde dat Johan voor hen ging werken. Met een ridder van de koning kon hij zich immers als rechtmatige leenheer uitgeven. Ze zouden al het voedsel roven uit de dorpen van de leen. Alles wat Malfrat en zijn handlangers overhadden kon als voer voor zijn varkens en kippen dienen[3].

Hij ontving Johan in de eetzaal van het kasteel. Johan was eerst vijandig, maar toen Malfrat Allis door Saxan liet zien, liet hij zijn zwaard vallen. Malfrat verwachtte de medewerking van Johan, want anders zou Allis sterven. Johan gaf toe omdat hij geen keus had[3].

De Banshee

Terwijl Johan samen met de werknemers van Malfrat de leen moest gaan plunderen, wilde Malfrat proberen om van de vloek af te komen. Eerst stuurde hij Oonagh naar Allis in een poging om haar het vertrouwen te winnen. Oonagh ging naar de toren waar Allis gevangen zat, waarbij ze het meisje eten gaf. Daarna vroeg Oonagh aan Allis of ze de vloek van Malfrat teniet wilde doen. Allis gaf haar echter geen bruikbaar antwoord. Malfrat wachtte Oonagh na het gesprek op de gang op. Oonagh zei dat ze haar best had gedaan[3]. Intussen zocht ook Branhucar naar een oplossing voor de vloek. In zijn boeken zocht hij de Banshee op, die mogelijk de oorzaak van de vloek was. Volgens Branhucar zou Allis een Banshee kunnen zijn. Malfrat begon intussen ongeduldig te worden aangezien hij Allis niet kon breken[3].

Ontsnapping van Allis

Johan vs Malfrat
Johan vecht met Malfrat de Wrange.

In de avond waren de mannen van Malfrat nog afwezig. Malfrat was opnieuw in de kamer van Branhucar. Bij een ritueel riep Branhucar opnieuw een gedrocht op, dat Malfrat doodstak met zijn zwaard. Hierop besloot hij Allis te doden. Op weg naar de toren stootte hij echter op Johan. De twee begonnen aan een gevecht. Malfrat wist Johan niet te raken, maar genoot van het gevecht omdat hij de koude zo minder voelde. Opeens zagen Malfrat en Johan Branhucar over de wallen van het kasteel lopen. Branhucar wilde Allis zelf doden. In zijn woede wierp Malfrat zijn zwaard naar de tovenaar en trof hem dodelijk. In zijn laatste momenten sprak Branhucar nog enkele woorden over Malfrat. Intussen greep Malfrat naar een bijl die langs de muur stond en viel Johan weer aan. Toen ineens Saxan te paard aan kwam rijden, ontsnapte Malfrat richting te toren[3].

Ontsnapping uit het kasteel

In de kerker zag Malfrat dat Allis verdwenen was en de deur openstond. In bijgelovige angst vluchtte Malfrat. Hij kwam hierbij langs Johan rennen, die Saxan tijdelijk had uitgeschakeld. Malfrat pakte Oonagh en zijn paard. Daarna vluchtte hij het kasteel uit. Johan wilde hen achtervolgen, maar werd opnieuw aangevallen door Saxan. Terwijl Johan Saxan doodde, waren Malfrat en Oonagh al weg[3].

Opzoek naar Johan en Allis

Jacht op Allis
Malfrat de Wrange en Oonagh kijken naar Johan en Allis vanaf een rotsrichel.

De volgende morgen vertrokken Johan en Allis op weg naar Camelot. Malfrat en Oonagh zagen hen vanop een rotsrichel vertrekken. Malfrat besloot het tweetal te achtervolgen[3].

Malfrat en Oonagh kwamen na Johan en Allis aan in de haven. Oonagh zou bij de paarden blijven, terwijl Malfrat de kade op rende. Hij bedreigde Simon met zijn bijl voor informatie. Toen Malfrat hoorde dat Johan en Allis richting De Hellemond vaarden, sloeg hij het ankertouw van de Utara los. Simon was eerst boos op Malfrat, maar stelde zijn mening bij toen Malfrat hem een buidel diamanten gaf. Daarna vaarde de Utara richting De Hellemond[4].

Richting De Hellemond

Omdat hij zijn prooi niet kon achterhalen werd Malfrat ongeduldig. Hij schold Simon en de crew uit en nam zelf het stuurwiel. Malfrat merkte niet dat de crew van het schip genoeg van zijn gedrag had. Ongemerkt gooide Simon rum en brandewijn bij elkaar en gaf het aan Malfrat te drinken. Stomdronken viel Malfrat op het dek neer. Simon en de bemanning legden hem in een sloep. Ze lieten hem wel zijn wapens en zijn diamanten houden. Toen Malfrat wakker werd begon hij te roeien. Net als Johan en Allis kwam hij in De Hellemond terecht. Toen hij binnen vaarde poepte Knif hem voor een tweede keer op zijn hoofd. Hierdoor wist Malfrat dan ook zeker dat Johan en Allis in De Hellemond waren[4].

Op het eindeloze eiland

Malfrat liet zijn boot achter op het strand en ging de rimboe in. Daar zag hij de vuurplaats van de harige monsters, en het bloedbad dat Johan daar had aangericht. Plotseling kwamen de dode monsters weer tot leven. Ze wilden wraak nemen op Johan en Allis. Malfrat dacht dat wat gebeurde niet echt kon zijn, maar hij maakte alsnog gebruik van de monsters. Op het strand sneden Malfrat en de monsters Johan, Allis en Koos de pas af. Malfrat wilde met Johan zijn roeiboot ruilen voor Allis. Johan wilde liever een gevecht met Malfrat[5].

Gevecht met Johan en het brandende eiland

Ook dat nam Malfrat aan en hij begon op Johan in te hakken met zijn bijl. Johan bleek hem te vlug af, waardoor Malfrat een wond aan zijn been opliep. Johan probeerde Malfrat daarna tot rede te brengen, maar die stuurde nu zijn monsters op hen af. Johan en Koos vochten tegen de monsters. Aangezien de monsters al dood waren zou het een vraag van tijd worden wanneer de twee mannen overmeesterd zouden worden. Allis reageerde echter door de bloemen van het eiland in brand te zetten. Toen de bloemen verbrandden begonnen de monsters te vergaan. Woedend zag Malfrat aan hoe zijn helpers smolten. Ook het eiland verdween, het waanbeeld verging. Voordat Malfrat hen kon achterhalen pakten Johan, Allis en Koos zijn roeiboot. Malfrat bleef achter op het brandende eiland terwijl de anderen met zijn roeiboot de boot van Koos bereikten. Woedend keek Malfrat hen na, maar verzekerde hen ook dat ze nog niet van hem af waren[5].

Ontmoeting met de zeerovers

Met zijn bijl in de hand wachtte Malfrat de verdere gebeurtenissen af. Niet wetende dat Merlijn hem met zijn magie in de gaten hield. Op een geven moment verscheen er een schip met zeerovers in de baai. Die waren van plan om hun buitgemaakte schatten daar te verbergen. Malfrat sprak hen aan, waarna de kapitein van de zeerovers hem bij zich liet komen. De kapitein bemerkte dat Malfrat pech had, maar Malfrat sloeg snel toe met zijn bijl. Dodelijk getroffen viel de kapitein neer. Enkele van zijn handlangers wilden wraak,maar ook hen doodde Malfrat. Hierna nam hij de leiding van het schip over. Als door Hellebeesten voortgedreven voer Malfrat door de golven met zijn nieuwe schip. Ongemerkt door Malfrat was Bahaal in de golven verschenen en keek het schip na[6].

Aankomst in Véras

Malfrat in Veras
Malfrat de Wrange komt aan in Véras.

Later bereikte Malfrat zijn bestemming. In het dorp hoorde hij over een meisje dat De Vuurproef had gewonnen. Hij wist dat Allis diegene moest zijn en vroeg voorbijgangers om informatie. Ineens dacht hij iets te zien om de hoek van een huis. Toen hij om de hoek ging kijken zag hij echter niemand. Johan en Allis hadden Malfrat wel gezien en vertrokken richting Camelot. Malfrat zocht intussen verder in Véras[6].

Reis door de bergen

Malfrat kwam Johan en Allis opnieuw op het spoor. Hij volgde het tweetal naar de bergen, waar hij een koopman ontmoette. Na een kort gesprek met de koopman, vermoordde Malfrat hem voor zijn wintermantel. In de bergen zag Malfrat twee dode moeflons. Hij vermoedde dat Johan en Allis de dieren hadden gedood en volgde het spoor van hun paarden. Later zag hij meerdere dode pakpaarden en aasgieren in de sneeuw liggen. De lijken van Johan en Allis zag hij echter niet. Daarom besloot hij hen verder te achtervolgen, maar het spoor was door de sneeuwval uitgewist[7].

Vastgeketend aan Johan

Johan n Malfrat
Johan slaat Malfrat de Wrange bewusteloos neer.

Later namen de krijgers van Rizza hem gevangen. Hul bepaalde dat Malfrat aan Johan vastgeketend in het ravijn geworpen werd. Tijdens hun val was Malfrat bijna in de afgrond gevallen, maar Johan redde hem om niet zelf te vallen. Johan wilde Malfrat dwingen om met hem mee te werken. Hij dacht daar zelf geen moment aan en probeerde Johan met de ketting te wurgen. Johan sloeg Malfrat echter neer met een steen. Even later trok een aanvallende moeflon de ketting kapot. Terwijl Johan ontsnapte, sleepte de moeflon Malfrat met zich mee[8].

Eindgevecht en dood

Malfrat dood
De dood van Malfrat de Wrange

De moeflon sleepte Malfrat meerdere kilometers met zich mee. Uiteindelijk bleef het dier aan een boomstronk hangen, waardoor Malfrat tijdelijk tot rust kwam. De volgende dag werd hij door Johan en Allis gevonden. Allis kwam zo dicht bij Malfrat dat hij haar kon grijpen. Vervolgens pakte hij het mes van Allis af om haar in bedwang te houden. Hij dwong Johan om zijn zwaard te laten vallen, maar Allis schopte hem van haar af. Malfrat greep hierop naar het zwaard van Johan. Toen Johan hem wilde stoppen sloeg Malfrat de ridder neer met zijn elleboog. Malfrat dacht dat hij gewonnen had en hefte het zwaard om Johan af te maken. Johan sprong echter tegen hem aan zodat ze achterover in het ravijn vielen. Malfrat viel tijdens zijn val op een puntige tak en raakte dodelijk gewond. Voor zijn dood sprak Malfrat nog een laatste keer. Hij bleek tevreden dat hij toen eindelijk van Allis af was. Na zijn laatste woorden stierf hij[9].

Na zijn dood

Over Malfrat

Johan en Allis begroeven het lijk van Malfrat. Johan zei dat ze van een gevaarlijke vijand verlost waren. Later nadat Malfrat begraven was, vroeg Allis aan Johan waarom hij alles deed om Allis te redden van Malfrat. Johan vertelde dat het niet uitmaakte wat hem overkwam, zolang Allis maar veilig was[9].

De Terugkeer van Malfrat de Wrange

Malfrat terugkeer
Malfrat keert terug na zijn dood door Bahaal

Terwijl Johan opzoek was naar Allis, bezocht Bahaal op zijn paard het graf van Malfrat de Wrange vlakbij de takken waarin hij zijn dood vond. Bahaal gebruikte zijn krachten en stak zijn staf in de grond. Terwijl Bahaal wegging met zijn paard, keerde Malfrat terug voor wraak. Vanaf dat moment werd Malfrat de gezant van Bahaal. De Hellevorst zou hem rijkelijk belonen als hij Johan zou doden. Malfrat begon zijn zoektocht naar Allis in De Heuvellanden. Hij volgde het spoor van Johan die zelf naar Allis op zoek was. Al snel merkte Malfrat dat Johan Allis niet kon vinden[10].

De zoektocht naar Allis

Op een nacht verdwaalde Malfrat, waarna hij het huis van Ebberich binnen ging om naar de weg te vragen. Hij greep Ebberich vast en eiste dat die hem de uitweg uit De Heuvellanden zou zeggen. De Hellehond zag dat zijn meester in gevaar was en viel Malfrat aan. Hij doodde de hond echter met zijn bijl. Omdat Ebberich de weg niet wist vermoordde Malfrat hem ook. Toen hij naar buiten liep trof Malfrat op Johan. Die was verrast hem te zien en viel hem aan. Malfrat verdedigde zich met zijn bijl, maar liep al snel naar zijn paard. Volgens hem zou Johan nog wel de kans op een gevecht met hem krijgen, als hij Allis naar hem toe zou brengen. Johan vertelde dat hij niet meer naar Allis zocht. Malfrat wist wel beter en zou Johan daarom in de gaten blijven houden[10].

De misleiding van Johan

Blue Glass Arrow Hoofd artikel: De misleiding van Johan
Malfrat misleid
Johan misleid Malfrat

Later stond Malfrat op de bovenverdieping van de plaatselijke herberg toen Johan vertrok[10].

Malfrat dacht dat Johan Allis gevonden had, en wachtte hem nabij Camelot op. Hij dacht dat Johan Allis als jongen had verkleed. Dat bleek echter niet het geval te zijn, waarna hij weer afdroop. Allis bleek achteraf tussen de bagage van Johan verstopt te zitten[11].

Later wachtte Malfrat de jongen op. De jongen gaf het bedrog toe waar Johan hem goed voor had betaald. Op die manier kwam Malfrat ook te weten dat Allis in Camelot was aangekomen. Hierna sloeg Malfrat de jongen dood met zijn eigen bijl en ging richting Camelot[11].

De infiltratie in Camelot

Malfrat als monster
Malfrat als monster

Verkleed als monnik kwam Malfrat Camelot binnen. Een wachter vond hem er verdacht uitzien en wilde Malfrat doorzoeken. Hij stak de wachter echter neer met een mes. Malfrat hield het lijk van de wachter overeind om samen met de man naar binnen te lopen. Terwijl hij de trap op liep hoorde hij Johan op het plein zijn naam schreeuwen. Malfrat was echter al boven aan de trap aangekomen. Daar ontmoette hij Mordred, die hem maar al te graag vertelde waar Allis was. Aangekomen bij de kamer van Merlijn werd Malfrat door een onverwachte drukgolf achteruit geworpen. Intussen kwam ook Johan ter plaatse. Malfrat had nu eindelijk Allis gevonden en vocht met Johan. Allis maakte van de gelegenheid gebruik om een speer door zijn rug te steken, maar Malfrat was al dood en bleef ongedeerd. Hierna transformeerde Malfrat zich in een soort van demon. Hij ging Allis te lijf, maar die gebruikte haar gave om hem te vernietigen. Van Malfrat bleef enkel een zwarte vlek op de vloer over[11].

Bahaal bezocht na de strijd opnieuw het graf van Malfrat. De Hellevorst pakte zijn drietand terug en vertrok, volgens hem had Malfrat zijn kans verkeken. Uit voorzorg voor een nieuwe aanval van Malfrat verlieten Johan en Allis Camelot de volgende dag[11].

Cover verschijningen

Stripreeks

Luxe edities

Verschijningen

Stripreeks

Andere verschijningen

Luxe edities

Superluxe edities

Bronnen

Standaard Uitgeverij folders

Stripspeciaalzaak.be

Trolls en Legendes

Video verschijningen

Reclamevideo's

Naam betekenis

 • Malfrat is een Frans woord en betekent "crimineel", "schurk", "schobbejak" of "misdadiger". Dit was Malfrat zowel in de boekenreeks als in de stripreeks.
 • De Wrange betekent "zuur en bitter".
 • Malfrat de Wrange betekent dan "een zuur en bittere crimineel".

Persoonlijkheid

Bij zijn introductie was te zien dat Malfrat vaak boos was. Hij had ook de gewoonte mensen uit te schelden en te bedreigen. Volgens Malfrat bleef in zijn leen niets ongestraft[2]. Ondanks zijn agressieve gedrag bleek Malfrat toch bijgelovig. Hij vreesde Allis en dacht dat ze hem vervloekt had[3].

Malfrat gaf later aan woedend te zijn over de dood van zijn krijgers[4]. Hoe dan ook, hij gaf eigenlijk niets om de leden van zijn groep. Zo noemde hij hen "slappelingen" nadat ze Johan hadden laten ontsnappen. Ook liet hij Saxan achter toen hij aan het smeedwerk hing, in plaats van te helpen. Malfrat vermoordde Branhucar zonder werkelijke reden[3].

Malfrat was een hardnekkig persoon die zijn vijanden bleef achtervolgen. Hij lette daarbij niet op zijn eigen veiligheid, zoals te zien was toen hij aan Johan vastgeketend was. Malfrat probeerde Johan te doden en dacht er niet aan om met de ridder samen te werken. Desondanks redde Johan hem het leven, waarvoor hij zich ook bedankte. Malfrat vertelde Johan daarna wel gelijk dat hij hem zou doden wanneer hij de kans had[8].

Kracht en sterkte

Malfrat was bij zijn eerste verschijning nog niet vechtend gezien[2]. Later vocht hij in een kort duel met Johan. Hij gebruikte zowel een zwaard als een bijl. Het lukte hem niet om Johan te raken, maar Malfrat bemerkte dat hij zich beter voelde tijdens het gevecht (hij voelde de koude veel minder)[3].

Malfrat had een kort tweede gevecht met Johan in De Hellemond. Hierbij bleek hij niet snel genoeg om een zwaardslag van Johan op te vangen en liep een beenwond op[4].

Malfrat was een taaie tegenstander die ook overleefde toen hij kilometers werd meegesleept door een moeflon[8]. Toen hij weer bij kennis kwam bemerkte hij "dat hij erger had meegemaakt"[9].

Wetenswaardigheden

Malfrat x Branhucar
Malfrat de Wrange vermoord Branhucar.
 • Malfrat de Wrange is de tweede hoofdvijand en meesterbrein die seks had in een album. Hoe dan ook, dit was niet te zien in het album zelf. De eerste persoon was Jyrki.
 • Malfrat de Wrange is de enige hoofdvijand en meesterbrein die in 2 albums achter elkaar seks en ook met hetzelfde personage (Oonagh in De Uitverkorene en De Gevangene).
 • In zijn debuutverschijning had hij Johan nog niet ontmoet.
  • Hoe dan ook, hij had wel de naam De Rode Ridder gehoord.
 • Net als Bahaal vermoordde hij een terugkerend personage in zijn tweede verschijning. Hoe dan ook, in het geval van Malfrat de Wrange kwam dit personage niet terug tot leven.
 • Het is nooit bekend geworden hoe Malfrat de Wrange afwist van Saxans dood. Malfrat de Wrange verlaat zijn kasteel meteen voordat Saxan ontsnapt uit de waterput. Ook al is het mogelijk dat Malfrat terugkeerde naar zijn kasteel, is hij te zien op het einde van De Gevangene en is het dus onbekend of hij terugkeerde naar zijn kasteel. In De Hellemond vertelde Malfrat echter dat Allis verantwoordelijk was voor de dood van zijn manschappen.
 • In De Hellemond beloofde Malfrat Oonagh dat hij Allis met zich mee zou brengen na zijn terugkomst. Zijn terugkomst zou echter nooit gebeuren, aangezien hij stierf in De Onmogelijke Opdracht. Het is onbekend of Oonagh nog op hem zou wachten, of het opgegeven zou hebben en terug naar het leen ging van Lord Landwin.
 • In bijna elk album wordt zijn volledige naam genoemd, maar steeds door een ander persoon:
 • Malfrat de Wrange was het enige personage die stierf in De Onmogelijke Opdracht.
 • Malfrat de Wrange was de enige hoofdvijand en meesterbrein gedurende een gehele cyclus zonder een enkele absentie in een album.
MalfratOonaghorigineletekening
Een originele tekening van Malfrat de Wrange en Oonagh.
 • Niet zoals Bahaal en Demoniah was Malfrat nooit absent gedurende een album van zijn tijd gedurende de stripreeks.
  • De Hellehond, toen nog bekend als album 258 zou in het begin echter wel horen tot de cyclus, maar dit gebeurde later uiteindelijk niet en werd het van een 9-delige cyclus, een 8-delige cyclus.
 • Alleen bij de eindes van De Gevangene, De Hellemond en Het Eindeloze Eiland was Malfrat de Wrange te zien.
  • Malfrat, hoe dan ook, was echter wel te zien op de laatste pagina van De Vuurproef.
 • Uit alle belangrijkste vijanden (Bahaal, Lodogran, Demoniah en Kerwyn) was Malfrat de enige van hun die maar in een enkele reeks of tijdperk te zien was.
 • Net zoals Bahaal en Demoniah had hij ook leden van zijn eigen groep omgebracht. Niet zoals Bahaal en Demoniah, had Malfrat maar een enkel lid van zijn groep vermoord (Branhucar).
 • Uit alle hoofdvijanden en meesterbreinen die waren geïntroduceerd tijdens het eerste album (Reyhold, Wardon, Bellart en Mariza) was Malfrat de enige van hun die niet stierf tijdens zijn debuut.
Triquetrametcirkel
Een Triquetra met een cirkel
 • Met de dood van Malfrat de Wrange in De Onmogelijke Opdracht was Reyhold de enige hoofdvijand en meesterbrein geïntroduceerd tijdens het eerste album van een tijdperk die niet stierf door Johan van Horst.
 • Malfrat is de eerste hoofdvijand en meesterbrein die verscheen in het eerste album van een tijdperk die niet stierf door een zwaard sinds Reyhold uit Het Gebroken Zwaard.
 • Malfrat is de tweede hoofdvijand en meesterbrein die verscheen tijdens het eerste album van een tijdperk, maar niet op de eerste cover. Het was tot de verschijning van Het Offer, 6 albums later dat Malfrat op een cover stond. De eerste was Wardon uit Drie Huurlingen.
  • Malfrat is dan ook het enige slachtoffer van Johan waarbij dit het geval bij is.
 • Uit alle hoofdvijanden en meesterbrein geïntroduceerd tijdens het eerste album van een tijdperk, had Malfrat de Wrange de meeste moorden gepleegd, met een aantal van 6.
  • Voorheen deelde Wardon en Bellart deze titel, met allebei 1 moord.
 • Malfrat droeg op zijn kleding in Het Eindeloze Eiland een Triquetra met cirkel. De cirkel eromheen zou verwijzen naar "het oneindige" en "eeuwigheid"[12]. Dit kan een verwijzing zijn naar zijn achtervolging op Johan van Horst en Allis die hij "oneindig" deed volgen en "in de eeuwigheid".
 • Malfrat de Wrange is het enige overleden personage die De Hellemond had bezocht, maar niet stierf op De Hellemond.
 • Voor De dood van Malfrat de Wrange werd hij niet genoemd in De Rode Ridder (stripreeks)/Verhaallijnen van het jaar 2018. In De Razende Magiër uit 2018 werd hij echter wel genoemd in de verhaallijn.
 • Niet zoals Bahaal en Demoniah gaf Malfrat niks om de mensen die voor hem werkte. Hij noemde zijn werknemers echter slappelingen.
 • De mogelijke reden waarom Malfrat Branhucar had vermoord was, omdat hij Allis voor zichzelf wilde houden.
 • Malfrat de Wrange is de enige hoofdvijand en meesterbrein die een hoofdpersonage is, die niet verscheen in De Rode Ridder Trilogie (14-delige reeks).
 • Malfrat de Wrange is de enige hoofdvijand en meesterbrein die een hoofdpersonage is, die naakt te zien was (halfnaakt) tijdens zijn debuut. Hij verscheen ook halfnaakt in het album erna. Het was tot De Razende Magiër dat hij volledig naakt verscheen.
Malfrat closeup
De status van Malfrat de Wrange na zijn terugkeer.
 • Het is onbekend of Malfrat net als Bahaal's groep uit Oude Vijanden 3 dagen op De Aarde langer mag rondlopen, of dat het bij hem langer is dan 3 dagen.
 • Dat Bahaal zag dat Malfrat potentie had om Johan en Allis te achtervolgen was eerder te zien gedurende De Uitverkorene cyclus zoals in De Vuurproef.
  • Het is mogelijk dat Bahaal niet te zien was in De Onmogelijke Opdracht, omdat hij wist dat Malfrat zou sterven en dus hem als zijn werknemer kon gebruiken.
 • Vanaf De Hellehond zijn beide Malfrat en Demoniah werknemers geweest van Bahaal.
 • Malfrats ontmoeting met Johan vond plaats in De Nevellanden. Na zijn dood, keerde hij terug naar De Heuvellanden en zijn ontmoeting hier vond ook plaats met Johan.
  • Beide waren andere locaties met het woord "landen" erin.
 • Malfrat is de enige hoofdvijand en meesterbrein die een hoofdpersonage is, die niet terugkeerde in een ander lichaam tot een bepaalt punt in de stripreeks.
 • Vanaf De Hellehond hadden Bahaal, Demoniah en Malfrat allemaal na hun dood (of tijdelijke dood) iemand vermoord.
 • Ondanks dat Malfrat voor Bahaal begon te werken in De Hellehond, had hij nog niet Bahaal gesproken in persoon.
  • Het is mogelijk dat hij afwist van Bahaal, maar dit is niet zeker, aangezien hij niet Bahaal's naam noemde. In De Razende Magiër noemde hij hem echter als Hellevorst.
 • Malfrat de Wrange is het enige personage verantwoordelijk voor de dood van 2 tovenaars: Branhucar en Ebberich.
  • Ironisch genoeg, terwijl Branhucar zijn eerste slachtoffer was toen hij in leven was, was Ebberich zijn eerste slachtoffer na de terugkeer van zijn dood.
 • Malfrat is het eerste hoofdpersonage die een moord had gepleegd na De Uitverkorene cyclus, zelfs voordat Johan dit had gedaan.
 • Malfrat mistte geen album sinds zijn debuut, maar was voor het eerst absent in De Slavin. Hierdoor is Allis (niet Johan meegeteld, die in elk album verschijnt) het enige hoofdpersonage die tot op heden in elk album verschijnt van de Nieuwe reeks - Deel 2.
  • De Slavin was ook het enige album waarin Malfrat absent was in 2018 en het enige album van dat jaar waarbij hij naar zijn dood geen moord had gepleegd.
 • Van de 3 hoofdvijanden en meesterbreinen die hoofdpersonages zijn (Bahaal, Demoniah en Malfrat) is Malfrat de enige die altijd vijandig was tegen Johan.
 • Vanaf De Razende Magiër verscheen hij in 10 albums van de stripreeks.
 • Malfrat is de eerste monster die stierf in de Nieuwe reeks - Deel 2.
 • Bahaal bevestigde zijn dood in De Razende Magiër.
  • Desondanks hadden Bahaal en Malfrat nooit een scene samen in een album.
 • Bahaal zei dat hij grootste plannen had met Malfrat, maar dit mislukte. Bahaal zei iets soortgelijks in Het Grote Geheim toen Tenebrax stierf door Johan.
 • Gedurende De Uitverkorene cyclus en de albums daarna toont Malfrat de Wrange zich als een duivels personage, iets wat hij vanaf De Razende Magiër ook werd (een soort van demon).
 • De exacte reden waarom Malfrat niet Johan achterna ging in Carnea is onbekend gebleven. Mannen hadden er voor het zeggen zoals Omero en De Deken. Het kan ook zijn dat Malfrat ongeveer kon raden dat Johan Allis naar Camelot zou brengen en dus niet Johan zou blijven achtervolgen. Dit zou voor Malfrat tijdverspilling zijn, aangezien Malfrat mogelijk erachter was gekomen door Bahaal dat Johan terug naar Camelot zou keren zodra hij Allis had of door Malfrat zelf.
 • Als demon had Malfrat de kleur rood, dezelfde kleur die de titel van zijn vijand, Johan van Horst (De Rode Ridder) draagt.

Hoofdpersonage

 • Malfrat de Wrange is het eerste hoofdpersonage die een vijand is, die in meer dan 2 verschijningen na zijn debuut verschijnt: hij verscheen 9 albums achter elkaar.
 • Malfrat de Wrange is momenteel nog niet met een andere vijand verschenen die een hoofdpersonage was; Demoniah.
 • Malfrat de Wrange is tot nu toe het enige hoofdpersonage die een vijand is, die geen persoon omgebracht die levend terugkeerde.
 • Malfrat de Wrange is tot nu toe het enige menselijke hoofdpersonage uit De Uitverkorene cyclus waarbij geen genoemde familie van bekend is gemaakt.
RandyGallegos
Randy Gallegos
 • Malfrat de Wrange is de eerste persoon en het eerste hoofdpersonage in de stripreeks die verantwoordelijk is voor waanbeeld moorden.
 • Malfrat de Wrange is de eerste hoofdvijand en meesterbrein sinds Demoniah die een hoofdpersonage is.
 • Malfrat is het eerste hoofdpersonage sinds Johan van Horst die seks had in een album (ironisch genoeg was dit niet te zien in Het Verdronken Land en De Satansvrucht).
  • Malfrat is het eerste hoofdpersonage die een vijand is, sinds Bahaal die seks had. Hoe dan ook, bij Bahaal was het nooit te zien.
 • Malfrat de Wrange ontmoette net als Bahaal en Klingsor Johan pas in zijn tweede verschijning. Niet zoals Bahaal en Klingsor was Malfrat de Wrange tijdens zijn eerste verschijning in persoon te zien, sinds Klingsors verschijning alleen in een fantasie was.
 • Malfrat de Wrange is het eerste hoofdpersonage die uitgescholden werd door een ander hoofdpersonage, Allis als Malfrat de Walgelijke in De Uitverkorene.
Malfrat
Malfrat de Wrange met zijn helm (Nieuwe reeks - Deel 2/Promotiemateriaal).
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage uit de Nieuwe reeks - Deel 2 die 2 tekenaars had naast Johan: Randy Gallegos en Fabio Bono.
 • Niet Fabio Bono, maar Randy Gallegos was de eerste tekenaar van Malfrat de Wrange. Hoe dan ook, Fabio Bono is de eerste tekenaar die Malfrat de Wranges gezicht had getekend, iets dat Randy Gallegos niet had gedaan aangezien de achterkant van Malfrat de Wrange is te zien op de cover van De Vloek van Malfrat.
RodeRidderSticker
De Rode Ridder sticker van Het Rode Kruis Vlaanderen
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage uit de Nieuwe reeks - Deel 2 die zijn naam in een titel van een boek had (De Vloek van Malfrat).
 • Malfrat de Wrange staat op een 1ste plaats voor een hoofdpersonage die een hoofdvijand is met in de meeste albums achter elkaar verschenen (9 albums tot op heden), zelfs in meer albums dan Bahaal. Malfrat versloeg hierdoor de eerdere Demoniah die vanaf albums 143-148 in 6 albums achter elkaar verscheen.
 • Malfrat de Wrange is het enige menselijke hoofdpersonage van De Uitverkorene cyclus die niet verscheen op De Rode Ridder sticker van Het Rode Kruis Vlaanderen.
 • Malfrat de Wrange is de hoofdvijand en meesterbrein met de meeste verschijningen in De Rode Ridder albums van Marc Legendre (met momenteel 9 verschijningen).
 • Malfrat de Wrange is de enige hoofdvijand en meesterbrein die een hoofdpersonage is, maar die niet verscheen op een airbrush.
 • Malfrat de Wrange is de enige hoofdvijand en meesterbrein die een hoofdpersonage is, maar die niet gerelateerd was aan Karel Biddeloo.
 • Malfrat de Wrange is de enige hoofdvijand en meesterbrein die een hoofdpersonage is, maar die niet staat op De Rode Ridder glazen.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die in Véras was, maar niet meedeed aan De Vuurproef.
 • Malfrat de Wrange is de eerste hoofdvijand en meesterbrein die Johan achtervolgde in de sneeuw terwijl hij al een moordenaar was.
 • Malfrat de Wrange is momenteel de enige hoofdvijand en meesterbrein die geen respectieve hoofdvijand is van De Ridders van De Ronde Tafel, in plaats daarvan zijn Johan en Allis zijn vijanden.
 • Malfrat de Wrange is momenteel de enige hoofdvijand en meesterbrein die geen respectieve hoofdvijand is van De Horst ridders, met uitzondering van Johan die behoort tot De Horst ridders.
 • Malfrat de Wrange is momenteel de enige hoofdvijand en meesterbrein die een hoofdpersonage is, die 2 albums achter elkaar personages had omgebracht in de nieuwe reeks.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein is die niet een personage had vermoord in zijn debuut. Hij had echter wel indirecte slachtoffers in zijn debuut veroorzaakt door zijn groep.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein met wie Johan had gevochten op een terugkerende basis in zijn menselijke vorm.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein is die nooit Bahaal's paleis had bezocht.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein die niet verscheen in De Klauw Trilogie of bundel ervan.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein die te zien was in een video verschijning.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein die niet stierf op een terugkerende basis op verschillende manieren in de stripreeks.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein die niet Godfried, Lancelot, Merlijn, Galaxa, Indigo Magiste of Witte had ontmoet.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein die niet verscheen in een flashback.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein die niet een moord had gepleegd voor de nieuwe reeks en ook niet tijdens de Nieuwe reeks - Deel 1.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein die niet geen slachtoffer had die terugkeerde van zijn of haar dood.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein die niet verscheen in een tijdperk voor zijn debuut tijdperk (Tijdperk IV: Fabio Bono).
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein die niet getekend was door Karel Biddeloo of Claus Scholz.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein die niet zwart haar heeft.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein die succesvol Johan tijdelijk voor zich had laten werken. Johan werkte voor Malfrat tijdelijk in De Gevangene. Johan luisterde ook kort naar Malfrat, voordat Malfrat stierf in De Onmogelijke Opdracht, toen hij Allis wilde vermoorden.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein die niet zijn debuut maakte in het midden van een tijdperk. Malfrat maakte namelijk zijn debuut aan het begin van een nieuw tijdperk.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein waarbij Johan Vikings had vermoord in een album.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein die was vastgeketend aan Johan van Horst.
 • Malfrat de Wrange is het enige hoofdpersonage die een hoofdvijand en meesterbrein die niet in zijn debuutalbum in persoon op een cover verscheen.
  • Dit duurde ook het langst hierdoor van Bahaal, Demoniah en Malfrat, met een aantal van 7 albums.
  • Malfrat is momenteel de enige van hun die niet verscheen op meer dan 1 cover.
 • Malfrat de Wrange is het eerste hoofdpersonage die stierf in de nieuwe reeks.
 • Uit alle hoofdpersonages had Malfrat de meeste slachtoffers voor zijn overlijden in de stripreeks, met een aantal van 6 personen.
 • Malfrat de Wrange is het eerste hoofdpersonage die overleden is, die zijn aantal slachtoffers deelt met een ander hoofdpersonage (Merlijn).
 • Merlijn is het enige hoofdpersonage die Malfrat niet had ontmoet gedurende De Uitverkorene cyclus.
  • Merlijn was op de hoogte echter van Malfrat, zoals te zien was in Het Eindeloze Eiland.
  • In De Razende Magiër was Merlijn dicht in de buurt van Malfrat, en het is logisch dat Merlijn Malfrat zag, maar Malfrat stond de kant op van Allis.
 • Malfrat is het eerste hoofdpersonage die daadwerkelijk ook begraven was.
 • Malfrat is het eerste mannelijke hoofdpersonage die behoort tot de moord varianten in de stripreeks.
 • Malfrat is het eerste hoofdpersonage die stierf door een personage (Johan) sinds Bahaal door Koning Arthur, 116 albums eerder.
 • Van alle hoofdpersonages (alleen de mensen) verscheen Malfrat in de minste albums, met een aantal van 9. Momenteel deelt hij deze titel met Allis.
  • Malfrat, hoe dan ook, is het enige overleden personage waarbij dit het geval is.
  • Van alle hoofdpersonages die een hoofdvijand en meesterbrein zijn, verscheen hij in de minste albums, met een aantal van 9.
 • Malfrat is de enige hoofdvijand en meesterbrein die een hoofdpersonage was, die uiteindelijk nooit een vrouw had vermoord.
 • Malfrat is het enige mannelijke hoofdpersonage die niet op een cover stond in het album waarin hij uiteindelijk stierf (De Onmogelijke Opdracht).
 • Malfrat is het enige hoofdpersonage wiens moordenaar (Johan van Horst) verscheen in alle albums van de reguliere stripreeks.
Demoniah Graalkoning
De tijdelijke dood van Demoniah door Merlijn in De Graalkoning.
 • Met de dood van Malfrat door Johan is het de eerste keer dat een moordenaar die een hoofdpersonage was vermoord was door een ander hoofdpersonage die ook een moordenaar was.
  • In De Zoon van de Draak schoot Demoniah een pijl op Johan af na de dood van Vlad Drakul. Merlijn stuurde echter de pijl terug. Alle 3 de personages waren hoofdpersonages en moordenaars tijdens deze gebeurtenis. Demoniah keerde weer terug in De Bierkoning.
  • In De Graalkoning had Merlijn zijn toverstaf gebruikt om Demoniah te laten exploderen. Ze keerde echter weer terug in De Holle Aarde. Beide personages, hoe dan ook, waren wel hoofdpersonages en moordenaars ten tijde van deze gebeurtenis.
  • Toen Koning Arthur Bahaal had vermoord in De Laatste Droom waren beide personages moordenaars van elkaar. Later bleek Koning Arthur te leven in Avalon. Koning Arthur was wel echter opdat moment een hoofdpersonage, terwijl Bahaal een terugkerend personage was en in de reeks daarna pas een hoofdpersonage werd.
  • Toen Koning Arthur Lodogran van Camelard had vermoord in Avalon, bleek hij later terug te keren in De Boetelingen. Terwijl Koning Arthur al een moordenaar was, had Lodogran nooit een directe moord gepleegd in de stripreeks. Beide personages waren hoofdpersonages in Karel Biddeloo's reeks.
 • Malfrat is het eerste overleden hoofdpersonage die stierf in een album (De Onmogelijke Opdracht) waarin Bahaal niet een verschijning maakte.
 • Malfrat is het enige hoofdpersonage van de 3 hoofdvijanden en meesterbreinen (naast Bahaal en Demoniah) die niet stierf door een zwaard of door Johan van Horst's zwaard.

Slachtoffer van Johan

 • Malfrat de Wrange is het eerste hoofdpersonage direct vermoord door Johan van Horst.
 • Malfrat de Wrange heeft de meeste verschijningen van de slachtoffer van Johan met een aantal van 10 verschijningen. Ten tijde van zijn dood, was hij in 8 albums verschenen.
 • Malfrat is het eerste slachtoffer van Johan wiens tegenhanger in de boekenreeks van Marc Legendre dezelfde naam had als in de stripreeks.
 • Malfrat is het slachtoffer van Johan die in de meeste De Rode Ridder (stripreeks)/Verhaallijnen verscheen, met een aantal van 4 keer.
 • Malfrat is het slachtoffer van Johan die de meeste keren genoemd is op de achterkant van diverse albums, met een aantal van 8 keer. Als hierbij de verhaallijnen worden meegeteld, komt dit op een totaliteit van 11 keer uit.
 • Malfrat is het eerste slachtoffer van Johan in de albums van Marc Legendre waarbij Johan niet God noemde of de koning.
  • Johan noemde eerder de koning tegen in De Gevangene, maar Malfrat was opdat punt in de stripreeks nog geen slachtoffer van Johan.
  • Allis noemde echter God, toen ze zei "God hebben zijn ziel" in De Onmogelijke Opdracht.
 • Malfrat is het eerste slachtoffer van Johan die hem achtervolgde in de sneeuw toen hij een moordenaar was.
 • Malfrat is het slachtoffer van Johan die verschijnt in de meeste luxe edities, met een totaliteit van 20 luxe edities (10x2).
DGExlibris
Malfrat op de ex-libris van De Gevangene luxe
Johan o Demoniah
Johan probeert Demoniah te vermoorden in Ninja! met Merlijn toekijkend.
 • Malfrat is het enige slachtoffer van Johan momenteel tijdens de Nieuwe reeks - Deel 2 en De Uitverkorene cyclus die een moordenaar was, maar waarbij Johan geen wraak had genomen voor de dood van een persoon.
 • Malfrat is het enige slachtoffer van Johan die verscheen als een genoemd persoon in een 51ste, 54ste, 55ste, 57ste en 60ste album.
 • Malfrat is het enige slachtoffer van Johan die verscheen in De Hellemond, Het Eindeloze Eiland, De Onmogelijke Opdracht, De Hellehond en De Razende Magiër.
 • Malfrat heeft de meeste verschijningen voor een slachtoffer van Johan in een albums die een flashback hebben, met 7 albums.
 • De dood van Malfrat door Johan was niet de eerste keer dat Johan een hoofdpersonage wilde vermoorden.
  • Johan hield zijn zwaard tegen een kist, en wilde de persoon ombrengen die in de kist lag. Dit bleek echter Merlijn te zijn, en Johan stopte hierdoor al snel met waarmee hij mee bezig was.
  • Johan probeerde Demoniah om te brengen in Ninja!, maar dit mislukte echter. Een latere poging in Het Boze Oog mislukte echter ook, aangezien Demoniah ontsnapte.
  • Johan won een gevecht met Lodogran van Camelard in De Boetelingen. Met deze ontmaskering, werd Lodogran later opgehangen voor zijn daden in De Boetelingen.
  • Johan hield zijn zwaard tegen Malfrat eerder aan in De Gevangene. Sinds Allis gevangen gehouden werd door Saxan kon Johan echter niks doen en luisterde naar Malfrat de Wrange die hem nu in zijn macht had. Later dacht Johan dat hij Malfrat had vermoord in Het Offer nadat hij deze bewusteloos neersloeg met een steen, maar Malfrat bleef echter tijdelijk nog in leven in De Onmogelijke Opdracht.
 • Met de dood van Malfrat door Johan was het de eerste keer dat Johan 3 genoemde leden van een groep had vermoord die alle 3 moordenaars (Sinis, Saxan en Malfrat) waren.
  • In De Zwarte Wolvin waren De Zeven verantwoordelijk voor de dood van Gundar. Ook al waren alle 4 de leden vermoord door Johan en verantwoordelijk voor Gundars dood, hadden geen van de 4 mannen een naam gekregen in het album.
  • In De Vluchtelingen waren Jerdal en zijn broers verantwoordelijk voor de dood van een bedelaar doormiddel van hun paarden. Dit was hierdoor geen directe moord en alleen de namen van Jerdal en Ulcas waren bekend gebleven, de andere 2 broers hadden echter geen bevestigde naam.
  • In De Vesting was alleen Morduk Slindar een moordenaar en zijn handlangers Hamid en Yoessef hadden niemand vermoord.
  • In Oude Vijanden hadden beide Vlad Drakul en Klingsor moorden gepleegd, maar beide personages waren al eerder slachtoffers van Johan voor hun dood: Vlad Drakul in De Zoon van de Draak en Klingsor in het album Klingsor.
 • Malfrat de Wrange is Johans slachtoffer wiens voor en achternaam in de meeste albums genoemd werden, met een aantal van 6 albums.
  • Malfrat de Wrange is Johans enige slachtoffer met een volledige naam die respectievelijk genoemd werd door 2 andere slachtoffers van Johan, namelijk Sinis en Saxan.
 • Malfrat de Wrange is Johans enige slachtoffer die een genoemd slachtoffer (Ebberich) had na zijn dood.
 • Malfrat de Wrange is Johans eerste slachtoffer die tijdens zijn terugkeer als 'levend persoon', nog steeds gelabeld kan worden als slachtoffer van Johan. Malfrat bevestigde namelijk in feit dat hij dood was, iets waarvan Johan niet afwist.
 • Malfrat de Wrange is Johans enige slachtoffer met een ondode status (vanaf De Hellehond tot en met De Razende Magiër). Op het einde van De Razende Magiër keerde zijn status terug als overleden.
 • Malfrat de Wrange is Johans enige slachtoffer die een transformatie onderging.
 • Malfrat de Wrange is Johans enige slachtoffer die verscheen in meer dan 1 album zijn dood, namelijk in De Hellehond en De Razende Magiër.
 • Malfrat de Wrange is momenteel Johans meeste recente slachtoffer.
 • Tot op heden heeft Johan nog niemand vermoord nadat hij Malfrat had vermoord.

Achter de schermen

De vloek van malfrat
Malfrat de Wrange in de boekenreeks van Marc Legendre

2016-2018

Achtergrond

Verwijzingen en notities

Links

Zie ook

De Rode Ridder Wiki heeft een lijst van uitspraken die te maken hebben met Malfrat de Wrange (stripreeks).
DRR
De Rode Ridder Wiki heeft een collectie van foto's die te maken hebben met Malfrat de Wrange (stripreeks).

Relaties